BlogDuidelijkheid qua samenstelling

Van groot belang bij voedingsmiddelen

Voedingsmiddelen zijn meestal vrij complex samengesteld. Kijk maar eens op de verpakking wat er allemaal in zit. Voor het opsommen van deze samenstelling zijn een aantal regels. Maar of het klopt? Het valt voor een buitenstaander allemaal niet te controleren en we moeten er dus maar van uitgaan dat het allemaal naar waarheid is opgegeven.

Overgevoeligheid en allergie

Zeker voor mensen met een bepaalde allergie is het van groot belang dat er geen stoffen in zitten waar zij overgevoelig voor zijn. Denk bijvoorbeeld aan iemand met een pinda-allergie. Of een product dat ondanks de reclame toch gluten bevat waar sommige mensen nu eenmaal absoluut niet tegen kunnen.

Biologisch, het toverwoord

Een zeer vage kreet die al helemaal niet te controleren is, is "biologisch". De invulling die hieraan wordt gegeven is wel zeer divers. Zo is het volgens een bekende schoonheidsspecialiste voldoende als er in een cosmeticaproduct één ingrediënt voorkomt met een biologisch achtergrond. Zou je er een grasspriet doorheen malen dan is dat al voldoende om te mogen spreken van een biologisch product. Met de herkomst en andere eigenschappen heeft de term biologisch dus lang niet altijd iets te maken. Of het over de kwaliteits iets zegt is onmogelijk te voorspellen.

Kleur en smaakstoffen

Aan vele voedingsmiddelen worden geur- en smaakstoffen toegevoegd. Het oog wil ook wat, tenslotte. Daarnaast is er vaak sprake van conserveringsmiddelen om het voedingsmiddel langer houdbaar te maken.

Toevoegingen aan voedingsmiddelen

Ook deze toevoegingen dienen duidelijk aangegeven te zijn om als consument die overgevoelig voor deze stoffen is niet geconfronteerd te worden met de gevolgen van een niet-correcte of niet-complete vermelding

Gewoon maar geloven is het enige

Voor al deze zaken geldt dat je het als consument allemaal maar geloven moet. En klopt het niet? Dan kom je er in geval van overgevoeligheid wel achter. En anders? Dan gebeurt er gewoon helemaal niets.


Sleutelwoorden

waarheid(11) geloven(11) onmogelijk(15) klopt(16) gevolgen(17) controleren(22) vage(23) vermelding(23) langer(23) achtergrond(27) absoluut(38) voorkomt(46) bekende(89) denk(106) consument(108) term(115) zeer(217) belang(231) reclame(316) zeker(382) zeker:382;reclame:316;belang:231;zeer:217;term:115;consument:108;denk:106;bekende:89;voorkomt:46;absoluut:38;achtergrond:27;langer:23;vermelding:23;vage:23;controleren:22;gevolgen:17;klopt:16;onmogelijk:15;geloven:11;waarheid:11
Info voor de pers
Veel gestelde vragen
Links en resources
Wie zijn wij