BlogDe groene consument

Groen is "in". In alle opzichten. We beleggen groen, we rijden op groene stroom, de spoorwegen laten hun treinen rijden op groene stroom en noem maar op. De consument, bang gemaakt door de dagelijkse stroom aan onheilspellende berichten vraagt er immers om? En als hij er niet om vraagt dan zorgt die constante stroom aan berichten daar wel voor.

Groene producten zijn milieuvriendelijk en diervriendelijk geproduceerd waarbij gebruik is gemaakt van duurzaam opgewekte energie.

Een zeer groot probleem in dit hele verhaal is dat elke bewering op dit gebied totaal oncontroleerbaar is. Als iemand zegt dat er groene stroom is gebruikt dan hebben we dat maar te geloven want alle elekticiteit komt uit hetzelfde internationale net. En de stroom uit een smerige vervuilende kolencentrale in OostEuropa doet het net zo goed als die stroom uit de windturbine bij u om de hoek.

Dat maakt de groene consument tot de lieveling van de marketingafdelingen die straffeloos de meest wilde uitspraken kunnen doen omdat het totaal onmogelijk is om zowel het waar zijn als het niet waar zijn te bewijzen dan wel te ontkrachten.

Toch moet je als verkopende partij hier wel in mee. Immers, de consument vraagt er om en gaat naar de concurrent als u niet levert. Dat u beiden waarschijnlijk niet hard kunt maken dat u inderdaad groene waren levert interesseert verder niemand.


Sleutelwoorden

geloven(11) dagelijkse(14) beleggen(15) onmogelijk(15) constante(18) groene(19) berichten(20) bang(27) concurrent(29) immers(36) totaal(37) inderdaad(66) levert(102) consument(108) probleem(132) niemand(136) zeer(217) producten(317) producten:317;zeer:217;niemand:136;probleem:132;consument:108;levert:102;inderdaad:66;totaal:37;immers:36;concurrent:29;bang:27;berichten:20;groene:19;constante:18;onmogelijk:15;beleggen:15;dagelijkse:14;geloven:11
Info voor de pers
Veel gestelde vragen
Links en resources
Wie zijn wij